top of page
Search

Light Design - Vizualizácie

Kvalitné a citlivo zvolené osvetlenie je dôležitou súčasťou takmer každého eventu, koncertu, konferencie. Predstaviť si použitie jednotlivých komponentov osvetľovacieho systému môže byť niekedy náročné. Preto Vám radi pripravíme vizualizáciu navrhovaného technického riešenia Vášho podujatia.

V prípade, že sa s nami rozhodnete projekt realizovať, cena vizualizácie bude následne odpočítaná z celkovej sumy technického zabezpečenia.

info@eventtechpartner.eu
70 views

Recent Posts

See All
bottom of page