top of page

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PODUJATÍ

STAGE - SOUND - LIGHT - VIDEO

Touring Company

Kompletné technické zabezpečenie eventov, koncertov, festivalov, konferencii, kongresov. Certifikované pódia a prestrešenia pódií, ozvučenie a osvetlenie, videoprojekcie, led obrazovky. Odborná montáž, obsluha, demontáž, doprava, manažment.

((e)): Welcome

STAGE

CERTIFIKOVANÉ PÓDIÁ
A PRESTREŠENIA

Disponujeme piatimi vlastnými certifikovanými hliníkovými prestrešeniami pódií od výrobcu TAF, certifikovanými elektromotormi CHAIN MASTER a certifikovanými pódiovými dielcami NIVTEC 2x1m. Vonkajší rozmer prestrešení 11x9m, 9x7m, 7x5m, 5x4m. Poskytujeme komplexné služby: prenájom techniky, odborná montáž, odborná demontáž, doprava, manažment.

((e)): About Us
((e)): About Us

SOUND

KOMPLETNÉ OZVUČENIE EVENTU

Kompletné ozvučenie lokality eventu, koncertu, festivalu, konferencie podľa požiadaviek klienta. Kompletné ozvučenie pódia podľa technických požiadaviek účinkujucich. Poskytujeme komplexné služby: prenájom techniky, odborná montáž, odborná obsluha, odborná demontáž, doprava, manažment.

LIGHT

KOMPLETNÉ OSVETLENIE EVENTU

Kompletné osvetlenie eventu, koncertu, festivalu, konferencie podľa požiadaviek klienta. Kompletné osvetlenie pódia podľa technických požiadaviek účinkujucich. Efektové osvetlenie pódia, kompletné podsvietenie priestoru. Poskytujeme komplexné služby: prenájom techniky, odborná montáž, odborná obsluha, odborná demontáž, doprava, manažment.

((e)): About Us
((e)): About Us