top of page

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PODUJATÍ

STAGE - SOUND - LIGHT - VIDEO

Touring Company

Kompletné technické zabezpečenie eventov, koncertov, festivalov, konferencii. Certifikované pódia a prestrešenia pódií, ozvučenie a osvetlenie, videoprojekcie, led obrazovky, videomapping. Odborná montáž, obsluha, demontáž, doprava vrámci SR, manažment.

((e)): Welcome

STAGE

CERTIFIKOVANÉ PÓDIÁ A PRESTREŠENIA

Disponujeme piatimi vlastnými certifikovanými hliníkovými prestrešeniami pódií od výrobcu TAF, certifikovanými elektromotormi CHAIN MASTER a certifikovanými pódiovými dielcami NIVTEC 2x1m. Vonkajší rozmer prestrešení 11x9m, 9x7m, 7x5m, 5x4m. Poskytujeme komplexné služby: prenájom techniky, odborná montáž, odborná demontáž, doprava, manažment.

((e)): About Us
((e)): About Us